Đang truy cập: 1
Trong ngày: 6
Trong tuần: 157
Lượt truy cập: 183060


Các nội dung và công việc dịch vụ kế toán cam kết thực hiện:
I.        Báo cáo thuế hàng tháng:
1.       Lập và nộp báo cáo thuế hàng tháng tại cơ quan thuế;
2.       Lập và nộp báo cáo thống kê năm;
3.       Lập và nộp tờ khai quý tại cơ quan thuế
4.       Đại diện Doanh nghiệp giải trình với cơ quan thuế
5.       Tư vấn các vấn đề liên quan đến hồ sơ thuế
II.        Kế toán hàng tháng:
Kế toán tháng
1.       Lập và nộp các loại hồ sơ, giấy tờ theo yêu cầu của cơ quan thuế;
2.       Hướng dẫn viết hóa đơn và lập các loại chứng từ theo quy định;
3.       Cử nhân viên đến tận nơi nhận hóa đơn – chứng từ;
4.       Thiết lập tờ khai thuế GTGT hàng tháng bằng phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp có mã vạch 2 chiều;
5.       Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn;
6.       Báo cáo hoá đơn chứng từ mua vào, bán ra, cân đối chứng từ mua vào, bán ra;
7.       In  phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập, phiếu xuất, theo chứng từ gốc của đơn vị;
8.       Phân loại, sắp xếp và đóng chứng từ theo tháng;
9.       In báo cáo mang đến tận nơi doanh nghiệp ký và nộp tại chi cục thuế Quận/Huyện;
10.   Lập và nộp báo cáo thống kê;
11.   Thông báo số thuế GTGT phải nộp trong kỳ cho doanh nghiệp;
12.   Cân đối, kiểm tra chứng từ hóa đơn mua vào – bán ra;
13.   Hoàn chỉnh và in các loại sổ sách kế toán theo quy định hiện hành;
14.   Cử người trực tiếp làm việc với cơ quan thuế;
15.   Thường xuyên tư vấn những vấn đề thuế và các vấn đề liên quan khác;
Đứng tên kế toán trưởng theo quy định của cơ quan thuế:
1.       Bổ nhiệm và bổ túc hồ sơ kế toán trưởng đến cơ quan thuế;
2.       Ký tên kế toán trưởng trên báo cáo và sổ sách kế toán cho Doanh nghiệp;
3.       Thay mặt đơn vị xủ lý các vấn đề liên quan đến thuế khi có yêu cầu

Quyết toán năm:
1.       Lập quyết toán thuế, báo cáo tài chính cuối năm gởi các cơ quan chức năng.
2.       Lập và gởi các loại báo cáo thống kê.
3.       Đăng ký các loại hồ sơ cho năm mới.
IV. Cam kết trong quá trình thực hiện Dịch vụ:
1.       Đảm bảo tính chính xác về Nội dung công việc;
2.       Cung cấp văn bản pháp luật có liên quan theo yêu cầu;
3.       Hướng dẫn các thủ tục khác có liên quan;
4.       Tư vẫn miễn phí các vấn đề liên quan;

 
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 

Email
Mật khẩu
Nhớ mật khẩu

Quên mật khẩu | Đăng ký

DỊCH VỤ KẾ TOÁN - THUẾ THÀNH ĐẠT

DỊCH VỤ KẾ TOÁN THÀNH ĐẠT

Website: ketoanthanhdatvn.com; Email: info@ketoanthanhdatvn.com

  Hotline: +84.0909533340 (Mr Thành)

X